Artikelen

“Spa On The Beach”

banner.“ Spa On The Beach”  (Zomer Spa, vanaf maart t/m Oktober)

Strand paviljoens die Spa On The Beach in huis hebben zijn:

Blue Lagoon. www.bluelagoon.nl (Spa on the beach dagen zijn: zondag, zaterdag en bij mooi weer)

Zanzibar. www.zanzibar.nl (Spa on the beach dagen zijn: zaterdag, woensdag)

Waterreus. www.waterreus.nl (Spa on the beach dagen zijn: zondag, vrijdag)

U kunt bij deze strandpaviljoens ook een workshop boeken, waarin u de kneepjes van het vak leert verstaan.

Behandelingen zijn:  Hammam, Totaal body massage, Nek schouder, Voet spa en Stoelmassage.


De vijf natuurgerichte principes.

Het werken met de volgende vijf natuurgerichte principes,staan als prioriteit bovenaan voor het geven van een natuurgerichte behandeling! (meer…)


www.congresintegralepsychiatrie.nl

 Lentis. 
www.congresintegralepsychiatrie.nl


Neurosen als gevolg van:

NEUROSEN ALS GEVOLG VAN EEN TE GROTE LEVENSLAST.
Er bestaan neurotische stoornissen die ontstaan als de normale levenslast te zwaar is ten opzichte van de psychische draagkracht. Zo kan bijvoorbeeld door een chronische ziekte of door invaliditeit geleidelijk een situatie ontstaan waarin, mede op basis van een bepaalde persoonlijkheidsstructuur een neurotisch beeld ontstaat. Het op andere wijze moeten leven kan dan bemoeilijkt worden door ervaringen die vroeger verdrongen zijn. Dan kan het voorkomen dat mensen niet meer in staat zijn om op een doelmatige manier om aandacht voor hun problemen te vragen. Men kan in ernstige moeilijkheden geraken en eigenlijk niet meer weten hoe men hieruit moeten komen. Opvallend daarbij is dat men vaak op een symbolische manier om aandacht gaat vragen, wat dan weer door de omgeving als onecht en aanstellerig wordt gezien. Bijvoorbeeld wanneer iemand die het bed moet houden steeds maar vraagt om de kussens anders te schikken, terwijl daar in feite niets aan mankeert. Die schreeuw om aandacht vindt veelal onbewust plaats. Een soortgelijk neurotisch beeld kan ook ontstaan als door andere oorzaken het evenwicht tussen psychische draagkracht en psychische draaglast verstoord wordt. Te denken valt aan mensen die geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. Of als men de situatie op het werk of gezin niet meer aankan etc. Biologische factoren spelen een essentiële rol in het ontstaan van depressies. Als alles goed gaat werkt het systeem kort, krachtig en efficiënt.

(meer…)


Onze genen.

ONZE GENEN HEBBEN HET NIET VOOR HET KIEZEN, WAT TOT STOORNISSEN KAN LEIDEN
Onze genen zijn de informatiedragers voor specifieke eigenschappen. Hierbij hebben wij het niet voor het zeggen. Genetische factoren spelen in belangrijke mate mee bij het ontstaan van ziektes en aandoeningen, en hebben invloed op onze gesteldheid, waardoor het leven bemoeilijkt kan worden.

(meer…)


De cliënt

WAT KUNNEN WIJ BIJDRAGEN AAN HET HERSTELLINGSVERMOGEN VAN DE CLIËNT?
Wij denken te kunnen bijdragen aan het herstellingsvermogen van cliënten en te kunnen inspireren op het gebied van C.A.G. binnen zorginstellingen in de reguliere zorg.
(meer…)


Positief onderzoek

Rapportage van psychiater dr. R. Hoenders: “Onderzoek alles en behoud het goede”.
In de Week van de Psychiatrie heeft de heer Hoenders een lezing gegeven genaamd Integrale Psychiatrie met als thema ‘onderzoek alles en behoud het goede’. Hierin zet hij uiteen wat de stand van zaken is betreffende C.A.G. binnen de psychiatrie en binnen de reguliere zorg. Het is opvallend dat 40 tot 70 procent van de wereldbevolking gebruik maakt van C.A.G, (meer…)