Neurosen als gevolg van:

Neurosen als gevolg van:

NEUROSEN ALS GEVOLG VAN EEN TE GROTE LEVENSLAST.
Er bestaan neurotische stoornissen die ontstaan als de normale levenslast te zwaar is ten opzichte van de psychische draagkracht. Zo kan bijvoorbeeld door een chronische ziekte of door invaliditeit geleidelijk een situatie ontstaan waarin, mede op basis van een bepaalde persoonlijkheidsstructuur een neurotisch beeld ontstaat. Het op andere wijze moeten leven kan dan bemoeilijkt worden door ervaringen die vroeger verdrongen zijn. Dan kan het voorkomen dat mensen niet meer in staat zijn om op een doelmatige manier om aandacht voor hun problemen te vragen. Men kan in ernstige moeilijkheden geraken en eigenlijk niet meer weten hoe men hieruit moeten komen. Opvallend daarbij is dat men vaak op een symbolische manier om aandacht gaat vragen, wat dan weer door de omgeving als onecht en aanstellerig wordt gezien. Bijvoorbeeld wanneer iemand die het bed moet houden steeds maar vraagt om de kussens anders te schikken, terwijl daar in feite niets aan mankeert. Die schreeuw om aandacht vindt veelal onbewust plaats. Een soortgelijk neurotisch beeld kan ook ontstaan als door andere oorzaken het evenwicht tussen psychische draagkracht en psychische draaglast verstoord wordt. Te denken valt aan mensen die geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. Of als men de situatie op het werk of gezin niet meer aankan etc. Biologische factoren spelen een essentiële rol in het ontstaan van depressies. Als alles goed gaat werkt het systeem kort, krachtig en efficiënt.

Misbruik!
Het gebruik van alcohol, drugs en andere verdovende middelen is een soort uitvlucht voor mensen, die hen later vrijwel zeker opbreekt. Het niet willen voelen en niet geconfronteerd willen worden met de echte oorzaak van hun problemen kan voor vele mensen de reden zijn, om naar dit soort middelen te grijpen.
Waarschijnlijk lijden veel mensen die alcohol misbruiken aan een depressieve of manische stoornis. Toch is het merendeel van de psychiatrische cliënten afhankelijk zijn van dit soort middelen. Ongeveer 40% van de cliënten met schizofrenie is afhankelijk van alcohol, 20% misbruikt cannabis en 7% cocaïne. Cannabis kan het dopaminegehalte doen toenemen en samengaan met psychotische symptomen. Schizofreniepatiënten gebruiken dit voornamelijk om zich beter en prettiger te voelen en de somberheid en angst weg te willen nemen. Meer dan 75% van de schizofrene cliënten roken.